Psihokinetički trening

Psihokinetički trening

LIFE DESIGN PSIHOKINETIČKI TRENING - GELLER EFEKT

Savijanje žlica, vilica i djelovanje na sjemenke - uvjerite se da posjedujete psihičku energiju o kojoj do sada niste niti sanjali!

Riječ ''psihokineza'' doslovce znači pokretanje materijalnih objekata psihičkim djelovanjem, bez fizičkog kontakta. Međutim, tijekom vremena ta je definicija proširena, tako da se danas pod psihokinezom podrazumijeva djelovanje na objekte i pojave fizičkog svijeta psihičkom energijom. Krajem 20 stoljeća Uri Geller je stekao slavu savijajući žlice i vilice na svojim nastupima. On bi ih blago dodirivao rukom ili bi ih trljao prstima i poslije nekog vremena komad bi se savio. Po njemu je ovaj fenomen nazvan GELLER EFEKT.

Psihokinetički Seminar ima dva stupnja:
Na prvom stupnju žlice i vilice se savijaju rukama.
Na drugom se stupnju drže u ruci dok se same savijaju. Tu spada i djelovanje na sjemenke pšenice i kukuruza da za 5 do 10 minuta puste vidljivu klicu.

Ovaj Psihokinetički Seminar je prvog stupnja, što znači da ćete poslije pripreme i meditacije savijati žlice i vilice rukama, ali tako kako ih nikada niste savili. Što to znači?
Poslije odgovarajuće pripreme i meditacije, u jednom trenutku, na mjestu na kojem ste se koncentrirali, metal postaje mekan kao komad deblje gume i može se saviti sa vrlo malim naporom!

Na tom mjestu metal se počinje zagrijavati. Taj period, kada je moguće saviti metal s malim naporom ili bez napora traje kratko, 5-10 sekundi, ali nekada i znatno dulje.
Na Seminaru, ljudi se zaprepaste što mogu učiniti svojim koncentriranim mislima. Zato ovakav Seminar bitno mijenja našu sliku svijeta i naše odnose sa okolicom.

Prvi stupanj psihokineze je uvjet za sudjelovanje na drugom stupnju.

On će vam stvoriti neophodno samopouzanje i uvid da možete djelovati na metal svojom voljom, odnosno svojim mislima.

Posljedice ovog tečaja su nepredvidive. Tko zna na koji način ćemo kasnije moći primijeniti ove sposobnosti?

Na seminar trebate ponijeti nekoliko žlica i vilica, te nekoliko sjemenki kukuruza i pšenice koje ste nekoliko sati držali u vodi.


Predbilježite se!

Kontaktirajte doktora Ivanova i predbilježite se za probni tretman na daljinu:

Pon-pet: SMS od 00-24h ili pozivom od 08-20h.

Mobitel +385 91 783 0264

Obavezno ostaviti ime i prezime na SMS.